Ga omhoog

Masterclasses Omgevingswet - juni 2021

Weet u al hoe u erachter komt welke regels er na de inwerkingtreding van de Omgevingswet voor uw bedrijf gelden?

De Omgevingswet treedt naar verwachting op 1 januari 2022 in werking. De inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft grote gevolgen voor de regelgeving omtrent milieubelastende activiteiten. In veel gevallen vervalt de vergunningsplicht en soms gaan er ook andere milieueisen gelden. Wat zeker is, is dat de eisen niet meer terug te vinden zijn in de oude en vertrouwde regelgeving zoals het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Kuiper & Burger geeft regelmatig kennissessies of een masterclass waarbij wij dieper ingaan op een thema. In aanloop naar de Omgevingswet organiseren wij sessies waarbij wij een specifiek deel uitlichten van de veranderingen waarmee uw bedrijf te maken kan krijgen na de inwerking van de Omgevingswet.

 

De kennissessies in juni 2021:

3 juni 2021         Omgevingswet en uw vergunning 

17 juni 2021       Het Brzo en de Omgevingswet

24 juni 2021       Werken met het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

 

Meer informatie? Wilt u zich aanmelden? Zie hieronder.

Wij kunnen deze kennissessies/masterclasses ook als en in-company-training geven. Neem bij interesse contact op met mevrouw Åsa Norrthon, per mail a.norrthon@kuiperburger of telefonisch via 085 044 26 00.

 

Omgevingswet en uw vergunning

Na de inwerkingtreding van de Omgevingswet zullen veel minder bedrijven vergunningplichtig zijn dan nu. Van de bedrijven die nog wel vergunningplichtig zijn, kan het zijn dat de vergunning slechts één of enkele activiteiten betreft. Bovendien kunt u te maken krijgen met (vaak complexe) overgangsrecht. Weet u al of uw bedrijf straks nog vergunningplichtig is en hoe u hier achter komt?

In de kennissessie Omgevingswet en uw vergunning gaan wij in op de verschillende gevolgen voor u vergunning. De theorie wordt aan de hand van voorbeelden en enkele oefeningen inzichtelijk gemaakt.

Datum:             3 juni 2021

Tijd:                   14.30 tot 16.30 uur

Locatie:             Kuiper & Burger Advies- en Ingenieursbureau, Jan van Beaumontstraat 1, 2805 RN Gouda

Kosten:              € 99.- ex BWT

Groepsgrootte:  max 12 personen

Inschrijven kan door hier te klikken.

Als het als gevolg van landelijke Corona-maatregelen, nog niet mogelijk is om fysiek samen te komen, wordt deze masterclass digitaal gegeven.

 

Het Brzo en de Omgevingswet

Een Brzo-bedrijf is een bedrijf die valt onder de Brzo 2015 (Besluit risico’s zware ongevallen) regelgeving, die de implementatie van de Europese Seveso III-richtlijn is. Een Brzo-inrichting blijft onder de Omgevingswet bestaan, maar krijgt een nieuwe naam, namelijk Seveso-inrichting. Een aantal aspecten blijven hetzelfde dezelfde en komen er een aantal nieuwe aspecten bij.

In de kennissessie Het Brzo en de Omgevingswet gaan wij in op waar het Brzo in het nieuwe stelsel landt en de gevolgen voor een Brzo-bedrijf. De theorie wordt aan de hand van voorbeelden en enkele oefeningen inzichtelijk gemaakt.

In de kennissessie Omgevingswet en uw vergunning gaan wij in op de verschillende gevolgen voor u vergunning. De theorie wordt aan de hand van voorbeelden en enkele oefeningen inzichtelijk gemaakt.

Datum:             17 juni 2021

Tijd:                   14.30 tot 16.30 uur

Locatie:             Kuiper & Burger Advies- en Ingenieursbureau, Jan van Beaumontstraat 1, 2805 RN Gouda

Kosten:              € 99.- ex BWT

Groepsgrootte:  max 12 personen

Inschrijven kan door hier te klikken.

Als het als gevolg van landelijke Corona-maatregelen, nog niet mogelijk is om fysiek samen te komen, wordt deze masterclass digitaal gegeven.

 

Werken met het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

In het nieuwe Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) worden de meeste rijksregels met betrekking tot milieubelastende activiteiten opgenomen. In veel opzichten neemt het Bal de functie over van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Veel milieueisen van het Activiteitenbesluit zijn dan ook terug te vinden in het Bal, maar niet alle. Om vertrouwd te raken met het nieuwe besluit kan een uitleg over de verschillen en overeenkomsten met het Activiteitenbesluit verhelderend zijn.I

n de kennissessie Werken met het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) gaan wij in op de opbouw van dit beluit. De masterclass begint met een theoretisch deel waarin we deels aan de hand van voorbeelden uitleggen hoe u achterhaalt of een activiteit meldings- of vergunningplichtig is en waar de inhoudelijke milieueisen te vinden zijn. In het tweede deel van de kennissessie oefenen we met het werken met het Bal.

In de kennissessie Omgevingswet en uw vergunning gaan wij in op de verschillende gevolgen voor u vergunning. De theorie wordt aan de hand van voorbeelden en enkele oefeningen inzichtelijk gemaakt.

Datum:             24 juni 2021

Tijd:                   14.30 tot 16.30 uur

Locatie:             Kuiper & Burger Advies- en Ingenieursbureau, Jan van Beaumontstraat 1, 2805 RN Gouda

Kosten:              € 99.- ex BWT

Groepsgrootte:  max 12 personen

Inschrijven kan door hier te klikken.

Als het als gevolg van landelijke Corona-maatregelen, nog niet mogelijk is om fysiek samen te komen, wordt deze masterclass digitaal gegeven.