Ga omhoog

Masterclass Omgevingswet - Het Omgevingsplan

Aan de slag met de Omgevingswet

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2022 in werking. Nu is het milieurecht nog voornamelijk geregeld in de Wet milieubeheer, het Activiteitenbesluit en diverse sectorale wetten. Deze regels vervallen onder de Omgevingswet. De gevolgen voor bedrijven van deze wijziging kunnen aanzienlijk zijn. Als bedrijf wil je weten wat je te wachten staat onder de Omgevingswet en of je straks nog wel op dezelfde wijze je bedirjfsvoering uit kunt voeren. We gaan in p[ de hoofdlijnen van de wet, de bedoeling ervan en we nemen de laatste stand van zaken door. Daarnaast wordt extra aandacht besteedt aan het omgevingsplan en de milieuregels die daarin worden vastgelegd. De masterclass is interactief van opzet met ruimte om zelf met vragen te komen. De Masterclass wordt begin 2021 ingepland. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Email: info@kuiperburger.nl

Telefoon: 085-044 26 00