Ga omhoog
Afbeelding Nieuwe regels voor aardwarmteprojecten in consultatie

Nieuwe regels voor aardwarmteprojecten in consultatie

Door de energietransitie neemt de winning van duurzame aardwarmte de komende jaren toe. Dat vraagt om een vergunningenstelsel dat past bij de specifieke kenmerken van aardwarmte. Daarom ligt een voorstel tot wijziging van de Mijnbouwwet in de Tweede Kamer en heeft de ministerraad op voorstel van Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius van Economische Zaken en Klimaat ingestemd met de start van de internetconsultatie van het ontwerp-Mijnbouwbesluit voor aardwarmte dat daaraan uitwerking geeft. Dit voorstel stelt nadere regels aan de toetsing van vergunningsaanvragen, bevat regels ter bescherming van de grondwaterkwaliteit en legt een basis voor versnelling van de aardwarmtesector en het veilig en verantwoord winnen van aardwarmte in Nederland.

Lees meer >

Ga omhoog
Afbeelding CO2-uitstoot al weer hoger dan voor corona

CO2-uitstoot al weer hoger dan voor corona

Na een sterke daling begin 2020 is de wereldwijde uitstoot van CO2 weer terug op het oude peil. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Internationale Energieagentschap.

Lees meer >

Ga omhoog
Afbeelding Route 2022

Route 2022

de blik gericht op 1 januari 2022

In september 2020 verscheen Route 2022 met de mijlpalen van alle partijen die nu betrokken zijn bij de voorbereiding op de Omgevingswet.

Lees meer >

Ga omhoog
Afbeelding Stikstofaanpak:

Stikstofaanpak:

sterkere natuur, perspectief voor ondernemers

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel van coördinerend minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om de stikstofuitstoot te verlagen en de natuur te verbeteren. Het kabinet zorgt er met deze wet voor dat de natuur sterker wordt en de stikstofuitstoot en -neerslag omlaag gaat.

Lees meer >

Ga omhoog
Afbeelding Bouwers en milieuclubs:

Bouwers en milieuclubs:

verplicht groene maatregelen in nieuwbouw

De komende tien jaar krijgt Nederland er bijna een miljoen woningen bij. Bouwers, banken, ontwikkelaars en natuur- en milieuorganisaties maken zich zorgen over de leefbaarheid van steden en het verlies van biodiversiteit.

Lees meer >