Ga omhoog
Afbeelding Historische daling Rotterdamse CO2-uitstoot

Historische daling Rotterdamse CO2-uitstoot

Rotterdam maakt werk van de lokale klimaataanpak. Niet zonder succes. In de afgelopen vier jaar heeft de stad ruim één miljoen ton CO2 gereduceerd. De tot voor kort jaarlijkse stijging van CO2-uitstoot is voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog omgebogen in een dalende trend. Een daling die zich volgens de prognoses van milieudienst DCMR doorzet naar een reductie van ruim 9 miljoen ton in 2030.

Lees meer >

Ga omhoog
Afbeelding Betontoepassing duurzamer

Betontoepassing duurzamer

Wat kan ik daaraan bijdragen? - Interactieve sessie 3 november 2021

Beton is het meest gebruikte materiaal in bouw- en infrastructuurprojecten. De milieu-impact van beton is mede hierdoor groot. In de afgelopen jaren hebben vertegenwoordigers uit de beton- en bouwsector samen met opdrachtgevers een breed scala aan mogelijkheden ontwikkeld om de toepassing van beton duurzamer te maken.

Lees meer >

Ga omhoog
Afbeelding Aanvullingsregeling natuur Omgevingswet

Aanvullingsregeling natuur Omgevingswet

gepubliceerd in Staatscourant

De Aanvullingsregeling natuur Omgevingswet is op 16 juni 2021 gepubliceerd in de Staatscourant. Alle onderdelen van het Aanvullingsspoor natuur zijn daarmee afgerond. Dit spoor wijzigt de Omgevingsregeling met regels voor natuurbescherming.

Lees meer >

Ga omhoog
Afbeelding Climate Neutral Group’s impact meer dan verdubbeld in 2020

Climate Neutral Group’s impact meer dan verdubbeld in 2020

Climate Neutral Group (CNG) is er trots op dat ze de impact in 2020 samen met haar klanten meer dan verdubbeld heeft. De wereld stond in het teken van COVID-19 en al snel waren de effecten merkbaar.

Lees meer >

Ga omhoog
Afbeelding Nieuwe regels voor aardwarmteprojecten in consultatie

Nieuwe regels voor aardwarmteprojecten in consultatie

Door de energietransitie neemt de winning van duurzame aardwarmte de komende jaren toe. Dat vraagt om een vergunningenstelsel dat past bij de specifieke kenmerken van aardwarmte. Daarom ligt een voorstel tot wijziging van de Mijnbouwwet in de Tweede Kamer en heeft de ministerraad op voorstel van Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius van Economische Zaken en Klimaat ingestemd met de start van de internetconsultatie van het ontwerp-Mijnbouwbesluit voor aardwarmte dat daaraan uitwerking geeft. Dit voorstel stelt nadere regels aan de toetsing van vergunningsaanvragen, bevat regels ter bescherming van de grondwaterkwaliteit en legt een basis voor versnelling van de aardwarmtesector en het veilig en verantwoord winnen van aardwarmte in Nederland.

Lees meer >