Ga omhoog

Balans van de Leefomgeving 2020

Het PBL brengt tweejaarlijks de Balans van de Leefomgeving uit over de staat van de leefomgeving en het leefomgevingsbeleid. In de Balans van de Leefomgeving 2020 staan de vier grote leefomgevingsopgaven centraal: Klimaatverandering en energie, Landbouw, voedsel en natuur, Ruimtelijke ontwikkelingen en Circulaire economie. Daarnaast is er in de Balans 2020 voor het eerst onderzoek gedaan naar de betrokkenheid van burgers bij de leefomgeving en het beleid.

 

De opgaven zijn nog steeds indrukwekkend, zo blijkt uit de analyse, en alhoewel er de afgelopen jaren belangrijke stappen zijn gezet in het leefomgevingsbeleid moet de uitvoering voor een groot deel nog op gang komen. De overheid heeft veel partijen bij de beleidsvoorbereiding betrokken maar het is de vraag of ook burgers zich voldoende betrokken voelen bij de leefomgeving en het leefomgevingsbeleid. Uit het onderzoek dat we in het kader van de Balans voor de Leefomgeving 2020 hiernaar gedaan hebben, blijkt dat burgers zorg voor de leefomgeving belangrijk vinden, maar ook dat een deel van de burgers zich zorgen maakt over de kosten van het leefomgevingsbeleid.

 

Balans in print en digitaal

De Balans voor de Leefomgeving 2020 bestaat uit een gedrukte publicatie die de belangrijkste overkoepelende en thematische conclusies samenvat. De website van de Balans bevat een overzicht van de kwantitatieve doelen die de Rijksoverheid voor de leefomgeving hanteert. Tevens bevat de website een evaluatie of deze doelen voor milieu, natuur of ruimte naar verwachting worden gerealiseerd na uitvoering van het vastgestelde beleid. De website zal steeds worden bijgewerkt, zodra nieuwe informatie beschikbaar is.

 

Bron: Planbureau voor Leefomgeving

Foto: Paul van der Velde