Ga omhoog

Betontoepassing duurzamer

Wat kan ik daaraan bijdragen? - Interactieve sessie 3 november 2021

Beton is het meest gebruikte materiaal in bouw- en infrastructuurprojecten. De milieu-impact van beton is mede hierdoor groot. In de afgelopen jaren hebben vertegenwoordigers uit de beton- en bouwsector samen met opdrachtgevers een breed scala aan mogelijkheden ontwikkeld om de toepassing van beton duurzamer te maken.

Zo zijn er onder andere nieuwe mogelijkheden om CO2-arme bindmiddelen toe te passen, grondstof-gebruik te reduceren, levensduur te verlengen en slim, modulair en circulair te ontwerpen. In het Betonakkoord zijn concrete afspraken gemaakt tussen opdrachtgevers in de bouw en de rest van de betonketen om deze meer duurzame vormen van beton ook daadwerkelijk te gaan gebruiken met afrekenbare doelstellingen voor 2030. Toch blijft de toepassing van deze nieuwe mogelijkheden tot nu toe nog vooral beperkt tot de koplopers. Een van de redenen is dat de opgedane kennis en ervaring nog te weinig gedeeld wordt.

In deze online sessie gaat VVM samen met de professionals uit de betonwereld op zoek naar bredere en meer grootschalige toepassing van duurzamer beton door meer samenwerking en kennisdeling. Deze sessie richt zich vooral op opdrachtgevers, architecten, ontwerpers, constructeurs en ingenieurs die actief zijn in de woningbouw, utiliteitsbouw en GWW sector. Maar ook andere belangstellenden zijn welkom.

Met een uitdagend interactief programma gaan de voorvechters van duurzamere betontoepassing in gesprek met de deelnemers over de nieuwe mogelijkheden om met de toepassing van beton een bijdrage te leveren aan een beter milieu.

 

Sprekers

 • Prof. dr. Jacqueline Cramer, voorzitter van het Betonakkoord - de nieuwe mogelijkheden van het Betonakkoord
 • Ir. Dorien Staal, directeur Voorbij Prefab betonbedrijf en voorzitter van de Betonvereniging - duurzamer beton in de praktijk: kansen en belemmeringen

 

Programma

 • 12:45 Inloggen
 • 13:00 Welkom en introductie door sectie Afval
 • 13:05 Presentatie door Prof. dr. Jacqueline Cramer – de nieuwe mogelijkheden van het Betonakkoord
 • 13:20 Vragen 13:30 Presentatie door ir. Dorien Staal – duurzamer beton in de praktijk: kansen en belemmeringen
 • 13:45 Vragen
 • 13:55 Breakout sessies / Pitches door Jack Amesz (gemeente Den Haag), Dirk Peters (Barcode Architects), Ronald Wenting (ABT) en Pim Peters (IMD Raadgevende Ingenieurs) (8 – 10 minuten) / Vragen: Zijn de nieuwe mogelijkheden al direct toepasbaar? Welke bijdrage kunnen de deelnemers leveren aan een structurele oplossing?
 • 14:20 Plenaire wrap-up, afsluiting
 • 14:30 Einde

 

Wanneer?

 • woensdag 3 november 2021
 • 13:00 - 14:30
 • Online via Zoom

 

Inschrijven via VVM INFO

foto door: zeevveez