Ga omhoog

CIO ziet voordelen van duurzame business

Een focus op duurzaamheid staat daarbij centraal

Nederlandse CIO’s (Chief Information Officers) denken een sleutelrol te kunnen vervullen bij het adresseren van wereldwijde economische en maatschappelijke uitdagingen. Een focus op duurzaamheid staat daarbij centraal, zo bleek tijdens een recente bijeenkomst met de pakweg honderd belangrijkste IT-leiders van Nederland.

Gedurende een ‘on invitation only’ workshop in de Amsterdamse Beurs van Berlage werd de brug geslagen tussen grote maatschappelijke thema’s en de agenda van de CIO. De IT-leiders werkten in groepen aan oplossingen op het gebied van een duurzame landbouw, energie, gezondheidzorg, veiligheid en talentontwikkeling. Nagenoeg alle oplossingen leunden zwaar op werken in ecosystemen en een goede omgang met data. Inzicht bij zowel bedrijf als eindgebruiker kan zorgen voor een betere omgang met energie, gezonder voedsel en een dito levensstijl, alsmede een veiliger leefomgeving.

Het deelthema ‘workforce of the future’ voorziet hierin een zware rol voor de steeds meer binnen multidisciplinaire teams werkende mens. De bijeenkomst, die goeddeels het teken stond van sustainable business, werd inhoudelijk ondersteund door diverse sprekers.

 

Duurzaamheid

Duurzame businessverandering is een thema dat als een rode draad door de presentaties van de sprekers heen liep. Het eerste deel van het programma in de Beurs van Berlage vormde daarbij de inspiratie voor het tweede deel, waarbij er onder leiding van Dassault Systèmes en het in interactieve workshops gespecialiseerde Crystal Interactive door de deelnemende CIO’s spijkers met koppen werden geslagen.

Dassault Systèmes voert al langer een ambitieuze agenda rond het thema ‘business sustainability’ en wierp zich op als begeleider van de workshop. John Kitchingman, managing director Noord-Europa van de Franse technologiemultinational, benadrukte het belang dat bedrijven hebben bij duurzaamheid. “Business sustainability is een strategie die succes voor de lange termijn als prioriteit stelt.” Ook Kitchingman adviseert bedrijven om hun activiteiten te heroverwegen.

“HET GAAT EROM DE HOGERE DOELSTELLINGEN TE KOPPELEN AAN JULLIE DAGELIJKSE PRAKTIJK EN BUSINESS”

“Terwijl de afgelopen 30 jaar productiviteit, winstgevendheid en efficiëntie centraal stonden in de manier waarop bedrijven werden gerund, besteden steeds meer grote en kleine organisaties aandacht aan bedrijfsduurzaamheid”, vervolgde hij. “Om strategie tot realiteit te maken is een fundament van drie pijlers nodig: duurzame businessmodellen, duurzame producten en een duurzaam medewerkersbestand.” De technologie die door dit alles heen loopt is eveneens fundamenteel voor een geslaagde transformatie.

 

Samenwerken

De Brit Chris Elmitt laat vanuit Crystal Interactive regelmatig grote groepen leiders samenwerken tijdens evenementen. De aanwezige CIO’s bogen zich onder zijn leiding over een vijftal in samenspraak met CIO Platform Nederland bepaalde thema‘s. Deze werden ingeleid door zogeheten ‘champions’ – mensen die vanuit hun publieke of zakelijke positie de maatschappelijke en economische relevantie van de deelthema’s onderstreepten: Carmen van Visteren (gezondheidszorg), John Post (energie), Kees de Gooijer (landbouw en voedsel), Frits Bussemaker (veiligheid en accountability) en Tim Illingworth (workforce of the future).

In groepen bogen CIO’s zich vervolgens over de vijf hoofdthema’s, om na prioritering van uitdagingen en kansen na te denken over een eventuele technologische oplossingen. In een snelle slotsessie presenteerden de vijf kampioenen de ideeën uit de workshop, waarbij zowel doorbraken als uitdagingen voor het voetlicht kwamen. “Het gaat erom de hogere doelstellingen te koppelen aan jullie dagelijkse praktijk en business”, aldus Elmitt.

 

Ecosystemen

De energiesector moet meer beschouwd worden als een ecosysteem. Energiebedrijven opereren daarbij samen met andere organisaties die aanvullende services kunnen bieden op basis van toegang tot relevante gegevens. Ook de landbouw is transparantie op basis van datadeling binnen het ecosysteem van onder andere boeren en voedselproducenten cruciaal. Bijvoorbeeld met oog op het kunnen ‘tracken & tracen’ van de herkomst van voedingsmiddelen. Dit maakt een een betere besturing en een betere besluitvorming over de milieu-impact mogelijk.

“DE JUISTE INTENTIE EN LEIDERSCHAP ZIJN NODIG OM EEN SUSTAINABLE WORKFORCE TE CREËREN”

Bij veiligheid en aansprakelijkheid is zowel overheid-, commercie en als het privédomein meegenomen. Gebrek aan voorlichting over het te voeren beleid hindert een consistente overheidsbenadering. Het beleid zou baat hebben bij inzicht en input van CIO’s uit de particuliere sector. Binnen de snel evoluerende commerciële ecosystemen wordt accountability bovendien steeds belangrijker. De CIO kan zorgen dat de verantwoordelijkheid op het niveau van de raad van bestuur wordt begrepen en omarmd.

Dit artikel is geschreven door Hotze Zijlstra en in uitgebreidere vorm eerder gepubliceerd op de website van IT Executive

 

Bron: Duurzaam Ondernemen

Foto: Kevin Dooley