Ga omhoog

Effecten stikstof- en PFAS-crisis komende jaren zichtbaar

Stikstof en PFAS in de bouw

In 2019 werd duidelijk dat er in Nederland te veel stikstof wordt uitgestoten en dat er teveel giftige (PFAS-) stoffen in de bodem zitten. De politiek boog zich over een aanpak om de stikstofuitstoot en bodemvervuiling terug te dringen. Omdat het ontbrak aan politieke overeenstemming over een oplossingsrichting en concrete maatregelen, werden veel bouwprojecten die niet voldoen aan gestelde normen af- of uitgesteld.

Lees verder op Omgevingsweb

 

Foto: Trending Topics 2019