Ga omhoog

Online sessie: Grondgebonden Zonneparken en biodiversiteit

Gaat dat samen?

Op 16 september 2020 organiseert VVM netwerk van milieuprofessionals een online sessie:

Grondgebonden Zonneparken roepen veel discussie op. Een greep uit de pers:

 • Zonnepark veilige haven voor biodiversiteit
 • Stijgende zorgen over zonneparken
 • Rechter legt bouw van grootste zonnepark van Friesland per direct stil
 • Doorbraak voor zonneparken milieubeweging akkoord

In deze sessie gaan we aan de slag met de voor en tegens van grondgebonden zonneparken. De 1e spreker is Charles Smeets van NederlandOpgewekt. Hij ontwikkelt zonneparken waarbij hij meervoudig landgebruik toepast en door middel van de inrichting de biodiversiteit in het gebied verbetert. Charles zal dit aan de hand van een voorbeeld project nader toelichten.

Daarna neemt Gerben de Vries van de Natuur en Milieu federatie Utrecht (NMU) ons mee naar de Energietuin Mastwijk in Montfoort. Bij dit project is men bezig om duurzame energie samen te laten gaan met natuurontwikkeling, recreatie en educatie. Daarnaast gaat hij in op de checklist Zon & Natuur. Idee van de checklist is dat betrokken partijen bij een nieuw initiatief in overleg bepalen welke natuuraspecten extra of juist minder aandacht behoeven. En dat ze afspraken maken over het vooronderzoek en realisatie.

De laatste spreker is Friso van der Zee van Wageningen University & Research (WUR). Friso is Thema coördinator Ecologische Basiskwaliteit Land en projectleider van het project ‘Zonneparken inrichting en beheer’. Doel van dit project is om concrete richtlijnen voor de inrichting en het beheer van zonneparken vast te stellen. Hiervoor worden de effecten van zonneparken op de bodem, de biodiversiteit en het landschap van 25 zonneparken onderzocht. Op basis van deze steekproef moet het mogelijk zijn om wetenschappelijk betrouwbare uitspraken te kunnen doen.

Frank Pek (Grond & Wet en bestuurslid Sectie Bodem en Landgebruik) is de avondvoorzitter en zal de sprekers introduceren. Marianne van Rens (Milieu Juridisch Advies van Rens en bestuurslid Sectie Bodem en Landgebruik) leidt de discussie met de sprekers.

Programma

 • 19:00 Inloggen
 • 19:30 Welkom en introductie door Frank Pek (sectie Bodem en Landgebruik)
 • 19:35 Lezing door Charles Smeets (NederlandOpgewekt)
 • 19.50 Vragen
 • 19:55 Lezing door Gerben de Vries (NMU)
 • 20.10 Vragen
 • 20.15 Lezing door Friso van der Zee (WUR)
 • 20:30 Vragen
 • 20:35 Discussie met deelnemers en sprekers onder leiding van Marianne van Rens (sectie Bodem en Landgebruik)
 • 21:00 Einde online sessie

 

Zet in uw agenda

 • 16 september 2020
 • 19:30 tot 21:00
 • Online via Zoom

 

Tarieven

 • gratis  VVM-leden
 • € 20,- Reguliere deelnemers
 • € 7,50 Studenten geen lid

 

Bron: VVM Info

Foto: Activ Solar