Ga omhoog

Interessepeiling IPCEI Waterstof

Resultaat en vervolg

Geïnteresseerde Nederlandse bedrijven hadden tussen eind juli en 22 september 2020 de tijd om hun belangstelling te registeren. Door de grote belangstelling hebben we in deze periode 4 informatiesessies georganiseerd. Informatie over IPCEI waterstof en over deze interessepeiling vindt u op de RVO website.

Tijdens de interessepeiling hebben belangstellenden 83 projecten ingediend. Na een eerste analyse hebben wij geconcludeerd dat 18 projecten niet of onvoldoende zijn uitgewerkt. Andere afgewezen projecten bevatten alleen een haalbaarheidsstudie. Details over het verdere onderzoeks- of investeringsproject ontbraken. Deze projecten komen niet in aanmerking voor de IPCEI waterstof. Daarover berichten we binnenkort.

 

Resultaten

De ingediende projecten beslaan de volledige waterstof waardeketen. Waarbij sommige ingediende projecten over meerdere van de hieronder genoemde onderwerpen gaan:

 

1. Grootschalig beschikbaar maken van duurzame waterstof.

Dit is zowel waterstofproductie inclusief toepassing in de industrie als ook waterstofdistributie en -import:
 • Een groot aantal ingediende projecten richt zich op productie van groene waterstof. Dit zijn projecten voor de bouw en het in gebruik nemen van elektrolysers. Dit zijn zeer kleine (minder dan 1 Megawatt) tot zeer grote (meerdere Gigawatts) elektrolysers. Deze projecten beogen gezamenlijk de ingebruikname van ruim 2200 Megawatt aan elektrolysers uiterlijk in 2025. Daarnaast beogen ze de ingebruikname van ruim 4600 Megawatt aan elektrolysers van 2026 t/m 2030.
 • Projecten gericht op productie van blauwe waterstof en op grote volumes waterstof.
 • Projecten gericht op (inter)nationale distributie van waterstof:
  • bouw van waterstofleidingen in Nederland, waterstofopslag in zoutcavernes,
  • de import van waterstof in vloeibare vorm en/of moleculen zoals NH3 (Ammoniak) of vloeibare koolwaterstoffen.

2. Ontwikkelen en opschalen van componenten voor waterstofproductie en -gebruik.

 • Projecten gericht op de ontwikkeling van stacks voor elektrolysers en brandstofcellen
 • Projecten voor de opschaling van de productie van deze onderdelen en/of van complete elektrolysers.
 • Projecten gericht op de ontwikkeling van brandstofcellen voor voertuigen en schepen
 • Projecten gericht op de ontwikkeling van waterstof-verbrandingsapparatuur. Dit zijn projecten zoals:
  • industriële brandersystemen;
  • centrale en individuele verwarmingstoestellen. Deze zijn voor de toepassing van waterstof in de industrie en gebouwde omgeving.

3. Toepassing van waterstof in mobiliteit

Dit is de toepassing van pure waterstof in transport, als conversie van waterstof naar vloeibare energiedragers:
 • Projecten gericht op de realisatie van waterstoftankstations (ongeveer 100).
 • Projecten gericht op demonstratie en eerste voorzichtige seriematige productie van:
  • voertuigen (vrachtwagens en bussen)
  • schepen op waterstof.
 • Projecten gericht op de conversie van waterstof naar andere vloeibare transportbrandstoffen voor:
  • wegverkeer
  • scheepvaart
  • luchtvaart

4. Demonstratie van gebruik van waterstof in de gebouwde omgeving en in de landbouw

Enkele projecten richten zich op demonstratie van het gebruik van waterstof. In het bijzonder in de gebouwde omgeving zoals woningen en bedrijven en in de landbouw.

 

Vervolg

Ook enkele andere EU-landen hebben inmiddels een interessepeiling uitgevoerd. Vanaf oktober 2020 spreken de EU-landen over de IPCEI waterstof. Op 27 oktober was er een door Hydrogen Europe gefaciliteerde eerste gezamenlijke vergadering. Daar is duidelijk geworden dat sommige EU-landen in november nog een interessepeiling organiseren. De verschillende lidstaten moeten daarna de projecten nog aan elkaar koppelen. Dit moet leiden tot één groot IPCEI-project op Europese schaal.Het is nog niet volledig duidelijk met welke vervolgstappen het Europese IPCEI-waterstofproject tot stand komt. Er komen mogelijk matchmakingsbijeenkomsten. Daarvoor wordt dan een selectie van de Nederlandse projecten uitgenodigd. De selectie van die projecten vindt plaats op basis van criteria zoals:
 • de datum van investeringsbeslissing;
 • totale financieringskloof (CAPEX en OPEX);
 • positie in de waterstof waardeketen;
 • details van de ingediende projectplannen en
 • het potentieel om aan te sluiten op initiatieven uit andere Europese lidstaten.
 •  

Meer weten?

 
 
Bron: RVO