Ga omhoog

Jaarcongres Relevant 2020

Gezond en Veilig

Het Jaarcongres Relevant, hét congres voor iedereen die werkzaam is op het gebied van Externe Veiligheid, vindt dit jaar plaats als online congres van 1 tot en met 10 december. Dagelijks zijn er drie sessies, in totaal organiseren we 24 sessies verspreid over 8 dagen. Het plenaire deel vindt plaats op 8 december. Iedereen die zich inschrijft voor ten minste één sessie, wordt ook uitgenodigd voor de plenaire sessie op 8 december.
 

Jaarlijks bezoeken zo'n 250 deelnemers, afkomstig uit gemeenten, provincies, veiligheidsregio’s, bedrijfsleven en adviesbureaus, het congres voor verdieping en ontmoeting. Dit jaar staat het congres in het teken van de gezonde en veilige leef- en werkomgeving. Een thema dat door het coronavirus nóg belangrijker is geworden.

In het plenaire programma op 8 december gaat GGD-arts Rik van de Weerdt met Erik van der Schans, directeur duurzaamheid bij het havenbedrijf Rotterdam, in gesprek over hun visie op een gezonde en veilige leefomgeving. Dit doen zij onder leiding van Nils Rosmuller, lector Energie- en transportveiligheid.

Rik gaat in op het belang van een veilige en gezonde leefomgeving en wat doet het doet met mensen als zij zich niet veilig voelen. Met Erik praten we door over een veilige en gezonde werkplek. Hoe beleven werknemers hun werkplek? En hoe verhoudt een industrieel gebied als de haven zich tot mensen die er werken en in de buurt wonen? Hoe ervaren zij het veiligheidsgevoel?

In het tweede plenaire deel gaat Nils Rosmuller in gesprek met Evelien Babbé (VNG), Ad Nederlof (IPO) en Ingeborg Absil (Ministerie van IenW) over de toekomst van Externe Veiligheid in Nederland. Hoe zien zij de relatie met andere werkvelden in relatie tot de integrale benadering van de Omgevingswet. Hoe ligt de relatie tussen het rijk als stelselverantwoordelijke en decentrale overheden die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering? Hoe zorgen we ervoor dat we kennis verankeren en dat we zorgen voor een goede kennisuitwisseling?

Bekijk het hele programma hier

 

Bron: VVM

Foto door: Linus Bohman