Ga omhoog

Stage Daniƫlle afgerond: een korte samenvatting

Een efficiente selectie tussen incidentanalyse methodieken

In februari ben ik begonnen met mijn afstudeerstage bij Kuiper & Burger. Ik studeer Chemische Technologie aan de Hogeschool Rotterdam en het afstuderen is het laatste onderdeel van de studie die ik moet voltooien voor ik mijn diploma in ontvangst mag nemen. Ik kwam in contact met Kuiper & Burger via de verschillende gastcolleges die Marco van de Pavoordt bij ons op school geeft. De gastcolleges gingen met name over het leren uit incidenten en vinden van de juiste maatregelen om incidenten te voorkomen. Vanaf dat moment was mijn interesse voor incidentanalyse gewekt en heb ik gesolliciteerd voor een afstudeerstage bij Kuiper & Burger.

Kuiper & Burger heeft veel kennis & ervaring op het gebied van incidentenanalyse en het toepassen van de Tripod methode. Om deze kennis te vergroten heb ik onderzocht welke methode voor incidentanalyse het beste gebruikt kan worden bij een incident. Afhankelijk van type incident en de sector waarin het incident plaatsvond.

Via een uitgebreide literatuurstudie heb ik kennis gemaakt met de verschillende methodieken voor incidentanalyse. Ik leerde over de verschillen tussen de methoden en op welke aspecten van incidentanalyse de focus lag.

Vervolgens heb ik bij verschillende organisaties binnen en buiten de chemische industrie interviews afgenomen om te weten te krijgen hoe organisaties incidentanalyse aanpakken en waar eventuele knelpunten liggen.

Uit de interviews is gebleken dat het niet altijd effectief is om alle incidenten die binnen een organisatie plaatsvinden aan de hand van dezelfde incidentanalyse methode te analyseren. Er is in veel gevallen niet voldoende capaciteit om elke melding te analyseren. Hoe er wordt gekozen om meldingen wel of niet te analyseren is soms nog onduidelijk.  

Door incidenten te analyseren met behulp van een methode die het beste bij het incident dat is voorgevallen past, kan er op efficiënte wijze maximaal uit incidenten worden geleerd. Op deze manier hoeft er minder tijd gestoken te worden in analyses van incidenten die een laag leer potentieel hebben, waardoor er bij incidenten met een hoog leer potentieel juist meer aandacht kan worden besteed. 

Kuiper & Burger kan u helpen de juiste methode voor uw organisatie te bepalen. Kuiper & Burger bezit zeer uitgebreide kennis betreffende incidentanalyses en kan uw bedrijf op dit onderwerp goed adviseren. Mocht u vragen hebben over dit onderzoek hebben of heeft u interesse in meer informatie neemt u dan gerust contact op met: Marco van de Pavoordt (m.vdpavoordt@kuiperburger.nl) of Laurean Dekker (l.dekker@kuiperburger.nl).

Daniëlle van Halem

 

Marco van de Pavoordt, Laurean Dekker

Wilt u meer weten over Tripod en indidentonderzoek, neem contact met ons op via l.dekker@kuiperburger.nl of m.vdpavoordt@kuiperburger.nl of per telefoon op 085-044 26 00. Wij helpen u graag!