Ga omhoog

Subsidie zonnepanelen

Is er op dit moment een subsidie zonnepanelen 2016?

Is er op dit moment een subsidie zonnepanelen 2016? Er zijn enkele indirecte manieren om minder voor zonnepanelen te betalen, maar is er nog niets bekend over een specifieke ‘zonnepanelen subsidie‘ voor particulieren vanuit de Rijksoverheid.

 

Er is een specifieke subsidie in 2016 voor sportverenigingen en ook voor boeren welke nog asbest op/in hun schuur hebben. Zij kunnen asbest uit het dak laten verwijderen en deze voorzien van zonnepanelen. Een uitstekende subsidie dus. Het is belangrijk om te ontdekken wat er allemaal mogelijk is en welke subsidieregelingen er voor wie in 2016 zijn. Kort samengevat is dit de huidige situatie omtrent zonnepaneel subsidieregelingen in Nederland:

 

Particulieren Geen subsidie1
VvE’s Geen subsidie1
Sportverenigingen Subsidieregeling:
Energiebesparing en Duurzame Energie (RVO)
MKB-ers Diverse regelingen:
MIA, VAMIL, KIA, EIA
Grote bedrijven Diverse regelingen:
MIA, VAMIL, KIA, EIA
Agrariërs Subsidieregeling:
‘Asbest Eraf, Zonnepanelen Erop’

1Alhoewel de Rijksoverheid de term ‘subsidie’ niet gebruikt stellen sommige partijen dat de BTW teruggave van de Belastingdienst ook als een soort subsidie voor particulieren gezien kan worden. Het verlaagt inderdaad de totale aanschafkosten van zonnepanelen en zou in die zin gezien kunnen worden als een ‘subsidie’. Een particulier kan namelijk het gehele BTW-bedrag bij de Belastingdienst terugvragen.

 

Voorgaande jaren

De laatste subsidieregeling vanuit de Rijksoverheid dateert uit 2012. Deze regeling welke officieel aan het eind van 2013 gestopt is, was een zeer groot succes. Halverwege 2013 was de subsidiepot namelijk al leeg en konden particulieren tot 650 euro terug krijgen op de aanschaf van hun zonnepanelen.

 

Groot succes laatste subsidieregeling 2012 en 2013

In 2012 is er geld vrij gemaakt voor particulieren die van plan waren een zonnepanelen systeem te kopen. Er was 50 miljoen euro beschikbaar gesteld en is de subsidiepot vroegtijdig opgeraakt. Al halverwege 2013 konden particulieren geen subsidie meer aanvragen. In totaal hebben ruim 88000 huishoudens een aanvraag ingediend. In 2014 is er niets bekend gemaakt over een eventueel nieuwe subsidieregeling voor de jaren 2015 en 2016.

 

Lees verder via Subsidie Zonnepanelen 2016