Ga omhoog
Afbeelding The end of Climate Change?

The end of Climate Change?

On January 20, 2017 the next President of the United States, Mr. Donald J. Trump was inaugurated. One of his first actions was to remove all information from the White House website about climate change. When you follow the COP22 news, you find that now most of the governments worldwide – including the United States – have committed to take measures to help prevent the world’s average temperature rise with more than 2⁰C.

Lees meer >

Ga omhoog
Afbeelding Pas op de plaats met privaat bouwtoezicht in Den Haag

Pas op de plaats met privaat bouwtoezicht in Den Haag

De pilot waarin het bouwtoezicht bij private partijen is ondergebracht levert de gemeente Den Haag onvoldoende zekerheid over de bouwkwaliteit.

Zolang betrokken private toezichthouders die zekerheid niet bieden houdt de gemeente Den Haag nieuwe aanvragen zoveel mogelijk buiten de pilot. "Als gemeente moeten we kunnen vertrouwen op tijdige en volledige informatie over de bouw. Zonder solide opleverdossiers kunnen we niet ons hand in het vuur steken voor de kwaliteit van het private toezicht binnen de pilot. En dat is wel een absolute noodzaak. Bewoners moeten er altijd op kunnen vertrouwen dat hun huis deugdelijk gebouwd is", aldus wethouder Joris Wijsmuller (Wonen, Bouwtoezicht).

Lees meer >

Ga omhoog
Afbeelding Natuurinclusieve landbouw is natuurlijk (bio)logisch

Natuurinclusieve landbouw is natuurlijk (bio)logisch

Twee oplossingsrichtingen om onze voedselproductie toekomstbestendig te maken, springen er op dit moment uit.

In zijn brief aan de Tweede Kamer van 21 november over de voortgang bij de ‘Voedselagenda voor veilig, gezond en duurzaam voedsel’ stelt Staatssecretaris van Economische Zaken Martijn van Dam dat het, om de gestelde ambities op dit gebied te kunnen realiseren, nodig is om de komende jaren substantiële impulsen te geven aan de uitvoering van de voedselagenda. Waaronder “een landbouw en levensmiddelensector die is gebaseerd op duurzame grondstoffen en een gezonde bodem, rekening houdt met biodiversiteit en klimaatbestendig is.”

Lees meer >

Ga omhoog
Afbeelding Gezamenlijk gebruik van zonnepanelen in de lift

Gezamenlijk gebruik van zonnepanelen in de lift

Lagere stroomprijs stimuleert projecten

In Friesland staan 50 projecten op stapel waarbij een postcodegebied gezamenlijk gebruik maakt van zonnepanelen. De belangstelling voor deze projecten - de zo genoemde postcoderoosprojecten - groeit snel. Dat is vooral te danken aan de bredere aanpak in Friesland voor energieneutrale gemeenschappen.

Lees meer >

Ga omhoog
Afbeelding Testcase voor CO2-beprijzing zoekt bedrijven

Testcase voor CO2-beprijzing zoekt bedrijven

Een van de afspraken tijdens de klimaattop in Parijs is dat er een prijs betaald moet gaan worden voor het veroorzaken van CO2-uitstoot.

Die maatregel maakt energiebesparing en duurzame opwekking aantrekkelijker omdat het verbruik van fossiele brandstoffen zo duurder wordt. Maar wat gaat dat betekenen voor het MKB en zijn bedrijven daar klaar voor? Klimaatplein start een testcase om het bedrijfsleven voor te bereiden op die CO2-beprijzing.

Lees meer >