Ga omhoog

De Staat van Veiligheid naar de Tweede Kamer

Op 4 juli 2016 is de Staat van de Veiligheid 2015 met alle onderliggende rapportages aangeboden aan de Tweede Kamer

Op 4 juli 2016 is de Staat van de Veiligheid 2015 met alle onderliggende rapportages aangeboden aan de Tweede Kamer. Jaarlijks worden de resultaten van inspecties bij bedrijven die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) gerapporteerd in de ’Monitor naleving en handhaving Brzo-bedrijven’.

Lees meer >

Ga omhoog

Dien uw project in voor hoogwaardige inzet biomassa

Ideeën voor een zo hoogwaardig mogelijke inzet van biomassa en organische reststoffen

Biomassa is een veelzijdige, duurzame grondstof met veel mogelijke toepassingen. Heeft u ook ideeën voor een zo hoogwaardig mogelijke inzet van biomassa en organische reststoffen? Laat uw idee eerst toetsen. Of dien uiterlijk 13 september uw aanvraag in voor Biobased Economy en Groen Gas (BBEG).

Lees meer >

Ga omhoog
Afbeelding Revisievergunning?

Revisievergunning?

Of liever een snellere manier om overzicht te krijgen?

Klanten gaan mee met hun tijd en hebben vaak plannen te over. Die plannen worden meestal dan ook vergund. Na zoveel jaar hoor je dan vaak van handhavers en vergunningverleners dat er een revisievergunning moet komen, omdat er geen overzicht meer is in de vergunningen.

Lees meer >

Ga omhoog

Gebieden terreinbeherende organisaties

Het Natuurnetwerk Nederland, voorheen de Ecologische Hoofdstructuur, is een netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden

De kaart geeft de ligging van de terreinen van de drie grote terreinbeherende organisaties (TBO's) in Nederland: Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de Provinciale Landschappen. In totaal beheren zij ongeveer 450.000 hectare natuur.

Lees meer >

Ga omhoog

Vrijgekomen niet-gevaarlijk industrieel afval naar afvalcategorie, 2010-2014

In 2014 kwam 13,6 miljoen ton niet-gevaarlijk afval vrij uit de industrie.

In 2014 kwam 13,6 miljoen ton niet-gevaarlijk afval vrij uit de industrie. Dit is 2 procent minder dan in het jaar ervoor en 5 procent minder dan in 2010. Bijna de helft van de bestaat uit dierlijk, plantaardig afval.

Lees meer >