Ga omhoog

Wat is nu het beleid rondom Ruimtelijke Ordening?

De ruimte in Nederland is schaars

De ruimte in Nederland is schaars. Er is onder meer ruimte nodig voor woningen, wegen, spoorlijnen, vliegvelden, bedrijventerreinen en natuur. De overheid stelt plannen op om de ruimte te verdelen en gebieden aan te wijzen voor bepaalde bestemmingen.

Lees meer >

Ga omhoog

Wind energy capacity, 1990-2014

The wind energy capacity increased more than 8% in 2014, bringing the total capacity to 2,865 megawatts

The wind energy capacity increased more than 8% in 2014, bringing the total capacity to 2,865 megawatts.

Lees meer >

Ga omhoog

Explosieve groei mondiale markt duurzaam bouwen

De mondiale markt voor duurzaam bouwen is verdubbeld in 2018.

De mondiale markt voor duurzaam bouwen is verdubbeld in 2018. Dat blijkt uit het wereldwijde onderzoek ‘World Green Building Trends 2016’ dat World Green Building Council, Dodge Data & Analytics en United Technologies Corporation uitvoerden in 69 landen. 37% van de ondervraagden verwacht in 2018 meer dan 60% van de gebouwen aantoonbaar duurzaam te hebben gemaakt met een duurzaamheidslabel. In 2015 verwachtte nog 18% van de ondervraagden dat.

Lees meer >

Ga omhoog

Onderzoeksraad

Korte film over 2015

De Onderzoeksraad voor Veiligheid publiceert zijn jaarverslag elk jaar in de maand mei. Vooruitlopend op dit verslag heeft de Raad met een korte video het afgelopen jaar in beeld gebracht. In 2015 zijn zeven uitgebreide rapporten gepubliceerd, onder andere over de aardbevingsrisico’s in Groningen, over het gevaar van koolmonoxide en over de crash van vlucht MH17. Met deze video geeft de Raad een compleet overzicht van de gepubliceerde rapporten in het afgelopen jaar.

Lees meer >

Ga omhoog

Helderheid over implementatie PGS 29

Inzicht vanuit Ministerie en samenwerkende partners

Op 15 februari 2016 heeft het ministerie Infrastructuur en Milieu, samen met VenJ, SZW, IPO en de BRZO+-partners in een brief aan VNO-NCW inzicht gegeven over: - wat de komende jaren van de betrokken bedrijven wordt verwacht, - Invulling vanuit de overheden over de afgestemde VTH inzet en - welke tijdpaden daarbij worden gehanteerd.

Lees meer >