Ga omhoog

Kaderrichtlijn afvalstoffen

Het begrip afvalstoffen omvat veel en om die reden is er een kaderrichtlijn opgesteld. Want wanneer is een stof een afvalstof? Of kan het toch een (bij)product zijn. Of is het geen afvalstof meer omdat het inmiddels een product is geworden (status einde afvalfase). Dat maakt veel uit als u die stof wilt ontvangen of versturen. Zowel in Nederland als in en buiten de Europese Unie.

In de Kaderrichtlijn afvalstoffen (2008/98/EG) is vastgelegd wat een afvalstof is en ook wanneer een afvalstof een gevaarlijke afvalstof is. Elk type afvalstof heeft een eigen code, de Euralcode.

 

Wet- en regelgeving

Als u afvalstoffen wilt gaan ontvangen, dan moet u daarvoor expliciet vergund zijn en daarvoor een acceptatie en verwerkingsbeleid hebben alsmede een systeem voor administratieve organisatie en interne controle (A&V beleid met AO/IC). Sommige afvalstoffen hebben een negatieve waarde of een waarde lager dan de handelingen die er mee verricht moeten worden om deze afvalstoffen te verwerken. In zo’n geval kan u ook in aanraking komen met  een financiële zekerheidstelling, die u gevraagd wordt of die u juist moet vragen.

Daarbij kan het opslag van afvalstoffen die binnen de kaderrichtlijnen gezien worden als een IPPC-installatie, waardoor er extra wetgeving van toepassing wordt en u moet gaan toetsen aan BREF-documenten (BBT). Ook kan hierdoor uw bevoegd gezag veranderen.

Vanwege het mogelijke criminogene karakter van afvalstoffen is er veel wet- en regelgeving van toepassing. Dit kan makkelijk overkomen als een doolhof.

 

Ondersteuning op het gebied van afvalstoffen

Kuiper & Burger ondersteunt al meer dan 25 jaar afvalstoffen accepterende en verwerkende bedrijven. Zowel met gevaarlijk als niet gevaarlijk afval. Wij helpen u de weg te vinden in de wetgeving en ondersteunen u bijv. met:

  • Het opstellen van een A&V AO/IC;
  • Het toetsen van nieuwe stoffen
  • Het verkrijgen van een einde afvalfase
  • Het toetsen van de BREFs
  • Het verkrijgen van de benodigde vergunningen

Ondersteuning nodig?

Heeft u vragen over de kaderrichtlijn voor afvalstoffen of heeft u ondersteuning nodig? Neem dan contact met ons op. U kunt ons bereiken via de contactpagina, telefonisch via 085-044 26 00 en via de e-mail op info@kuiperburger.nl. We hebben een breed aanbod diensten waarbij wij uw onderneming kunnen ondersteunen. Wilt u weten welke bedrijven al van onze diensten gebruikt hebben gemaakt? Bekijk dan eens onze referenties.