Ga omhoog

Bedrijfsactiviteiten veranderen of bedrijf uitbreiden

Wanneer u uw bedrijfsactiviteiten wilt gaan veranderen of uw bedrijf wilt gaan uitbreiden dan zijn een aantal zaken erg belangrijk. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • Staat het bestemmingsplan uw verandering of uitbreiding toe?
 • Geeft de locatie ook ruimte voor mogelijke toekomstplannen?
 • Wat is de beschikbare milieuruimte op de locatie en is deze voldoende?
 • Zijn er mogelijk omwonenden of anderen die niet op deze verandering of uitbreiding zitten te wachten?
 • Welke vergunningen zijn nodig voor de bedrijfsvoering?
 • Hoe ziet de planning van het vergunningsproces er uit?
 • Is er een MER (Milieueffectrapport) nodig? Of een m.e.r-beoordeling?
 • Is er  een ruimtelijke onderbouwing nodig?
 • Gaat u bestaande ruimte gebruiken of een nieuw stuk terrein?
 • Is ontwikkeling van de nieuwe locatie mogelijk beperkt door archeologische waarden of de aanwezigheid van bijzondere dieren of planten?

 

Waar wij u kunnen ondersteunen

Wij brengen orde en duidelijkheid op alle onderwerpen die bij een verandering of uitbreiding van belang zijn en helpen u eventuele valkuilen zo goed mogelijk te ontwijken. Zo weet u welke  risico’s er mogelijk  zijn en hoe daar het best mee omgegaan kan worden.Wij ondersteunen u op alle benodigde stappen in het hele traject. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Het in kaart brengen van alle benodigde vergunningen met bijbehorende termijnen;
 • Het in kaart brengen van mogelijke risico’s;
 • Verifiëren dat uw activiteiten nu en in de toekomst passen in het bestemmingsplan;
 • Het opstellen van een MER of m.e.r.-beoordeling;
 • Het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing;
 • Het opstellen van aanvragen voor alle benodigde vergunningen;
 • Het uitvoeren van omgevingsmanagement, strategie en communicatie met alle partijen;
 • Het verzorgen en begeleiden van de benodigde onderzoeken en procedures.

 

Neem contact met ons op

Wanneer u uw bedrijfsactiviteiten wilt gaan veranderen of uw bedrijf wilt gaan uitbreiden dan zijn een aantal zaken erg belangrijk. Wilt u orde en duidelijkheid op alle onderwerpen die bij het veranderen of uitbreiden van belang zijn? Kuiper & Burger ondersteunt u graag en helpen u de eventuele valkuilen zo goed mogelijk te ontwijken. U kunt contact met ons opnemen via de contactpagina, telefonisch via 085-044 26 00 of via de e-mail op info@kuiperburger.nl

Ga omhoog

Nieuw bedrijf vestigen

Als u uw bedrijf wilt vestigen, zijn een aantal zaken erg belangrijk. Dit zijn bijvoorbeeld:

 • Staat het bestemmingsplan vestiging van uw bedrijf toe?
 • Geeft de locatie ook ruimte voor uw mogelijke toekomstplannen?
 • Is er voldoende beschikbare milieuruimte op de locatie?
 • Zijn er mogelijk omwonenden of anderen die niet op uw bedrijf zitten te wachten?
 • Welke vergunningen zijn allemaal nodig? En wanneer zijn die nodig?
 • Hoe ziet de planning van die vergunningen er uit?
 • Is er een MER (Milieueffectrapport) nodig?
 • Wordt ontwikkeling van de nieuwe locatie mogelijk beperkt door archeologische waarden of de aanwezigheid van bijzondere dieren of planten?

Wij brengen orde en duidelijkheid op de onderwerpen die bij de vestiging van een nieuw bedrijf van belang zijn en helpen u eventuele valkuilen zo goed mogelijk te ontwijken. Zo weet u welke risico’s er mogelijk zijn en hoe daar het best mee omgegaan kan worden.

Kuiper & Burger ondersteunt u op de volgende vlakken:

 • Het uitvoeren van een locatiescan voor één of meerdere mogelijke locaties;
 • Het in kaart brengen van mogelijke risico’s;
 • Het in kaart brengen van alle benodigde vergunningen met bijbehorende termijnen;
 • Verifiëren dat uw activiteiten nu en in de toekomst passen in het bestemmingsplan;
 • Het opstellen van een MER of m.e.r.-beoordeling;
 • Het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing;
 • Het opstellen van aanvragen voor alle benodigde vergunningen;
 • Het uitvoeren van omgevingsmanagement, strategie en communicatie met alle partijen;
 • Het verzorgen en begeleiden van de benodigde onderzoeken en procedures;

Ondersteuning nodig? 

Wilt u uw nieuwe bedrijf vestigen en heeft u ondersteuning nodig? Of wilt u orde en duidelijkheid op de onderwerpen die bij de vestiging van een nieuw bedrijf van belang zijn? Kuiper & Burger helpt u eventuele valkuilen zo goed mogelijk te ontwijken en beantwoord al uw vragen over de belangrijke onderwerpen. U kunt contact met ons opnemen via de contactpagina, telefonisch via 085-044 26 00 of via de e-mail op info@kuiperburger.nl

Ga omhoog

Uw bedrijf verhuizen

Is de locatie te klein geworden voor uw bedrijf? Of wilt u onderdelen samenvoegen op een nieuwe locatie?

Als u uw bedrijf wilt verhuizen, zijn een aantal zaken erg belangrijk. Dit zijn bijvoorbeeld:

 • Staat het bestemmingsplan uw bedrijf toe?
 • Geeft de nieuwe locatie ook ruimte voor uw mogelijke toekomstplannen?
 • Is er voldoende beschikbare milieuruimte op de nieuwe locatie?
 • Zijn er mogelijk omwonenden of anderen die niet op uw bedrijf zitten te wachten?
 • Welke vergunningen zijn allemaal nodig? En wanneer zijn die nodig?
 • Hoe ziet de planning van die vergunningen er uit?
 • Is er een MER (Milieueffectrapport) nodig?
 • Wordt ontwikkeling van de nieuwe locatie mogelijk beperkt door archeologische waarden of de aanwezigheid van bijzondere dieren of planten?

Wij brengen orde en duidelijkheid op de onderwerpen die bij een verhuizing van belang zijn en helpen u eventuele valkuilen zo goed mogelijk te ontwijken. Zo weet u welke risico’s er kunnen zijn en hoe daar het best mee omgegaan kan worden.

Kuiper & Burger ondersteunt u op de volgende vlakken:

 • Het uitvoeren van een locatiescan voor één of meerdere mogelijke locaties;
 • Het in kaart brengen van mogelijke risico’s;
 • Het in kaart brengen van alle benodigde vergunningen met bijbehorende termijnen;
 • Verifiëren dat uw activiteiten nu en in de toekomst passen in het bestemmingsplan;
 • Het opstellen van een MER of m.e.r.-beoordeling;
 • Het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing;
 • Het opstellen van aanvragen voor alle benodigde vergunningen;
 • Het uitvoeren van omgevingsmanagement, strategie en communicatie met alle partijen;
 • Het verzorgen en begeleiden van de benodigde onderzoeken en procedures.

Uw bedrijf verhuizen of samenvoegen?

Bent u op zoek naar ondersteuning bij het verhuizen van uw bedrijf? Kuiper & Burger geeft u inzicht en duidelijkheid in de onderwerpen die belangrijk zijn. Daarnaast helpen wij u eventuele valkuilen zo goed mogelijk te ontwijken. Zo weet u welke risico’s er zijn en hoe u daar mee om kunt gaan. Wilt u meer informatie of ondersteuning? Neem dan contact met ons op. Dit kan via de contactpagina, telefonisch via 085-044 26 00 of via de e-mail op info@kuiperburger.nl