Ga omhoog

IPPC en RIE

IPPC staat voor Integrated Prevention Pollution and Control. Een IPPC-installatie is een installatie waarin één of meer van de activiteiten uit bijlage I van de Richtlijn industriële emissies (2010/75/EU) plaatsvinden. Als zo’n installatie aanwezig is bij een bedrijf wordt zo’n bedrijf ook wel een IPPC-bedrijf genoemd.

Deze installaties kunnen grotere industriële installaties zijn, maar ook de opslag van meer dan 50 ton gevaarlijke afvalstoffen wordt gezien als  een IPPC-installatie.

BREFs

Voor een IPPC-bedrijf geldt dat deze haar installaties moet toetsen op de van toepassing zijn Beste Beschikbare Techniek Referentie documenten, ofwel BREFs. Er zijn BREFs voor diverse branches zoals (an)organische chemie, voedsel en melk, afvalverbranding of afvalverwerking. Naast deze zgn. verticale BREFs zijn er ook horizontale BREFs die op alle branches van toepassing kunnen zijn zoals bijv. emissies van opslag en energie-efficiëntie.

De BREFs zijn Europese documenten die de basis vormen voor de Nederlandse BBT-conclusies. Aan deze conclusies moet worden getoetst om te beoordelen of een bedrijf voldoet aan BBT.

In de BREFs staan o.a. normen waaraan installaties moeten voldoen, dan wel waar de emissies van deze installaties aan moeten voldoen. Vaak zijn deze normen weergegeven als een bereik. De Nederlandse overheid wil dat installaties voldoen aan de ondergrens van het bereik, maar bestaande installaties kunnen dat niet altijd. Hoe voldaan wordt aan BBT kan soms tot intensieve discussies met het bevoegd gezag leiden.

Onze ondersteuning

Kuiper & Burger geeft uitgebreide ondersteuning aan IPPC-bedrijven:

  • Beoordelen of een bedrijf een IPPC-installatie heeft of niet;
  • Bepalen welke BREFs van toepassing zijn op een bedrijf;
  • Het uitvoeren van een BREF-toets;
  • Bepalen of een bedrijf voldoet aan BBT;
  • Ondersteuning bieden bij discussies met bevoegd gezag omtrent normen en BBT.

Bekijk onze referenties om te zien welke opdrachtgevers we al hebben mogen ondersteunen.

Wilt u ondersteuning?

Heeft u ondersteuning nodig op het gebied van IPPC-installaties? Of heeft u als IPPC-bedrijf ondersteuning nodig op een ander onderwerp? Neem dan contact met ons op. U kunt eenvoudig contact met ons opnemen via de contactpagina, telefonisch via 085-044 26 00 en via de e-mail op info@kuiperburger.nl. Ook kan Kuiper & Burger u ondersteunen op het gebied van afvalstoffen en andere onderwerpen.