Ga omhoog

Advies en begeleiding

Bij veranderingen in uw bedrijf kunt u tegen problemen aanlopen met het bestemmingsplan. Naast een vergunning kan dan ook een toestemming voor afwijking van het bestemmingsplan nodig zijn of zelfs een geheel nieuw bestemmingsplan voor uw project.

Andersom kunnen veranderingen in het bestemmingsplan zorgen voor problemen bij het realiseren van toekomstplannen voor uw bedrijf.  

Kuiper & Burger kan u adviseren over de mogelijkheden binnen een bestemmingsplan, de procedure voor het afwijken begeleiden en een nieuw bestemmingsplan schrijven. Ook beoordelen wij ontwerpbestemmingsplannen en schrijven zienswijzen en bezwaar- en beroepschriften.

Interessante links

Advies en begeleiding | Bestemmingsplan | 
Afwijking bestemmingsplan | Wijzigingsplan | 
Ruimtelijke Onderbouwing | Gebiedsanalyse

Diensten

Referenties

Academy

Over ons

Nieuwsbrief

 

Wilt u meer weten of heeft u vragen, neem contact met ons op

Ga omhoog

Bestemmingsplan

Een bestemmingsplan legt vast welke functies op een locatie zijn toegestaan en wat er gebouwd mag worden. Als u een nieuwe activiteit wil uitvoeren of iets nieuws wilt bouwen moet dat ook passen binnen de regels van het bestemmingsplan. Naast de hoofdbestemming zoals bedrijf kunnen er ook regels zijn vastgelegd in verband met het beschermen van kabels en leidingen, dijken, archeologische waarden en ecologische hoofdstructuren. Ook aan deze regels moet voldaan worden. Wij toetsen voor u of uw wensen passen binnen het bestemmingsplan. 

Passen uw plannen niet binnen het bestemmingsplan, dan zijn er verschillende wegen om deze alsnog mogelijk te maken. Misschien zijn er mogelijkheden binnen het bestemmingsplan zelf. Of wij stellen, met medewerking van de gemeente, een bestemmingsplan op waarin de ontwikkeling wel past.

Als een gemeente een nieuwe bestemmingsplan opstelt is het belangrijk dat het plan niet beperkend werkt voor toekomstige ontwikkelingen van uw bedrijf. Wij houden voor u  in de gaten of er een nieuw bestemmingsplan opgesteld wordt voor uw terrein of omgeving en welke gevolgen dit voor uw bedrijf kan hebben.

Interessante links

Advies en begeleiding | Bestemmingsplan | 
Afwijking bestemmingsplan | Wijzigingsplan | 
Ruimtelijke Onderbouwing | Gebiedsanalyse

Diensten

Referenties

Academy

Over ons

Nieuwsbrief

 

Wilt u meer weten of heeft u vragen, neem contact met ons op

Ga omhoog

Afwijking bestemmingsplan

In een bestemmingsplan kunnen situaties zijn opgenomen waarbij afgeweken mag worden. Zo kunnen bijvoorbeeld activiteiten toegestaan zijn die in een hogere milieucategorie vallen dan eigenlijk zijn toegestaan. Of er mag bijvoorbeeld meer gebouwd worden als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Daarnaast kan voor beperkte afwijkingen van het bestemmingsplan een omgevingsvergunning aangevraagd worden. Een afwijking van een bestemmingsplan moet altijd gepaard gaan met een ruimtelijke onderbouwing.

Interessante links

Advies en begeleiding | Bestemmingsplan | 
Afwijking bestemmingsplan | Wijzigingsplan | 
Ruimtelijke Onderbouwing | Gebiedsanalyse

Diensten

Referenties

Academy

Over ons

Nieuwsbrief

 

Wilt u meer weten of heeft u vragen, neem contact met ons op

Ga omhoog

Wijzigingsplan

Een bestemmingsplan kan een regeling bevatten met situaties waarin het bestemmingsplan relatief eenvoudig te wijzigen is. Hiervoor moet dan wel een wijzigingsplan opgesteld worden. Wij gaan voor u na of er zulke wijzigingsmogelijkheden in het bestemmingsplan zijn opgenomen en stellen het wijzigingsplan op. 

Interessante links

Advies en begeleiding | Bestemmingsplan | 
Afwijking bestemmingsplan | Wijzigingsplan | 
Ruimtelijke Onderbouwing | Gebiedsanalyse

Diensten

Referenties

Academy

Over ons

Nieuwsbrief

 

Wilt u meer weten of heeft u vragen, neem contact met ons op

Ga omhoog

Ruimtelijke Onderbouwing

Om af te wijken van een bestemmingsplan is een ruimtelijke onderbouwing nodig. Met een ruimtelijke onderbouwing moet aangetoond worden of de voorgenomen ontwikkeling past binnen de wet- en regelgeving en het beleid van diverse overheden en er voldaan wordt aan een goed woon- en leefklimaat. Er zal bijvoorbeeld bij een uitbreiding van een bedrijf getoetst moeten worden of er niet teveel geluid ontstaat voor bestaande maar ook eventuele toekomstig geplande woningen.

Interessante links

Advies en begeleiding | Bestemmingsplan | 
Afwijking bestemmingsplan | Wijzigingsplan | 
Ruimtelijke Onderbouwing | Gebiedsanalyse

Diensten

Referenties

Academy

Over ons

Nieuwsbrief

 

Wilt u meer weten of heeft u vragen, neem contact met ons op

Ga omhoog

Gebiedsanalyse

Stel, u wilt uitbreiden of een nieuwe activiteit starten. Wij brengen voor u in kaart welke ruimtelijke mogelijkheden en onmogelijkheden er zijn. Dit kan onder andere bestaan uit het in kaart brengen van de fysieke ruimte, maar we kijken ook naar beperkingen vanuit milieuzonering of waarden waar rekening mee gehouden moet worden.

Ook de mogelijkheden voor het starten van een vestiging op een nieuwe locatie brengen wij voor u in beeld.

 

Adviesbureau ruimtelijke ordening nodig?

Kuiper & Burger is het adviesbureau voor ruimtelijke ordening. U kunt bij ons terecht voor zowel advies als begeleiding. Wij ondersteunen u bij het opmaken van een bestemmingsplan, de procedure voor het afwijken van een bestemmingsplan begeleiden, ruimtelijke onderbouwing en gebiedsanalyses. Daarnaast kunt u ook voor verschillende andere vragen bij ons terecht. Wanneer u een vraag heeft of graag advies wilt, neem dan contact met ons op. U kunt ons telefonisch bereiken via 085-0442600, op de mail op info@kuiperburger.nl of vul het contactformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Wat u vraag ook is, wij denken graag met u mee! 

 

Interessante links

Advies en begeleiding | Bestemmingsplan | 
Afwijking bestemmingsplan | Wijzigingsplan | 
Ruimtelijke Onderbouwing | Gebiedsanalyse

Diensten

Referenties

Academy

Over ons

Nieuwsbrief

 

Wilt u meer weten of heeft u vragen, neem contact met ons op