Ga omhoog

Tijdelijke ondersteuning SHEQ/KAMV

Tijdelijk ondersteuning op gebied van SHEQ/KAMV nodig?

Heeft u meer werk dan eerder voorzien? Is er een medewerker tijdelijk niet of minder inzetbaar? Of heeft een medewerker een andere baan gevonden en kost het tijd om een nieuwe medewerker te vinden en aan te nemen? Of heeft u taken die blijven liggen, maar zijn deze taken te weinig om iemand voor aan te nemen? Als u dit herkent, heeft u behoefte aan tijdelijke ondersteuning.

Detacheringsbureau, ZZP’er of Kuiper & Burger?

U kunt uiteraard een uitzendbureau, detacheringsbureau of een ZZP’er om hulp vragen. Zij zullen u uiteraard zo goed mogelijk proberen te helpen. Maar in al deze gevallen komt er slechts een enkel persoon bij u om te helpen. Kuiper & Burger doet dat anders. Wij zijn geen detacheringsbureau, maar een advies- en ingenieursbureau met meer dan 25 jaar ervaring op de gebieden milieu, veiligheid en ruimtelijke ordening. Als u extra ondersteuning van ons vraagt, krijgt u niet alleen een enkele persoon, maar een ervaren adviseur die tevens gebruik kan en zal maken van de kennis van alle adviseurs van Kuiper & Burger. Hierdoor krijgt u per definitie meer kennis, ervaring en mogelijkheden dan welk detacheringsbureau  of ZZP’er u kan bieden.

Kortdurend veel behoefte aan SHEQ/KAMV ondersteuning?

Kuiper & Burger stelt één van haar adviseurs tijdelijk ter beschikking en bespreekt vooraf met u wat de taken zullen zijn die aangepakt moeten worden. De hoeveelheid tijd per week die onze adviseur voor u kan werken hangt af van de duur van uw behoefte aan ondersteuning en de beschikbaarheid van de adviseur. Het is niet mogelijk langere tijd een adviseur nagenoeg fulltime bij u in te zetten, voor korte periodes kan dit misschien wel mogelijk zijn. Onze adviseur zal het werk voor u deels bij u op locatie uitvoeren en deels ook bij ons. Hierdoor wordt ook geborgd dat onze adviseur eenvoudig kan klankborden met alle collega’s en zo alle kennis kan inbrengen die nodig is. Mocht er bij u behoefte zijn aan verdere inzet kan onze adviseur taken bij ons intern uitzetten bij collega’s en die taken coördineren en bewaken. Hierdoor kan er op korte termijn meer werk worden verzet dan één persoon zou kunnen verzetten.

Behoefte aan langdurige SHEQ/KAM-ondersteuning?

In sommige organisaties is er behoefte aan langdurige ondersteuning, maar is het takenpakket slechts ca. 1 dag per week groot. Daarvoor blijkt het in de praktijk bijna onmogelijk een werknemer te werven. Vaak wordt deze taak dan een deeltaak van een medewerker, die eigenlijk een andere taak als hoofdtaak heeft. En mogelijk ook onvoldoende kennis heeft van SHEQ/KAM. Wij ondersteunen u dan 1 dag per week op locatie. Mocht er tijdelijk behoefte zijn aan extra ondersteuning dan zal onze adviseur mogelijk zelf extra tijd kunnen inzetten en anders taken bij collega’s beleggen om voortgang te kunnen garanderen.

Hoe zit het met sociale premies en belastingen?

Het is niet mogelijk onze adviseur op enigerlei wijze (te proberen) over te nemen en zo bij u in dienst te laten treden. Ook dat maakt ons anders dan een detacheringsbureau. Wij houden onze adviseurs zelf in dienst. Dat betekent ook dat u op geen enkele wijze enige arbeidsrechtelijke relatie met onze adviseur heeft en daarmee ook nooit belasting zoals sociale premies zal hoeven te betalen. Dat doen wij immers zelf.

Geïnteresseerd?

Kan dit voor u een goede oplossing zijn of heeft u vragen? Neem dan contact met mij, Marco van de Pavoordt, of één van mijn collega’s op. Wij beantwoorden  graag uw vragen en kunnen u een aanbieding doen.