Ga omhoog

Veiligheid gaat verder dan regelgeving

Veiligheid gaat in onze ogen verder dan regelgeving. Geen dikke dossiers 'omdat het moet', die alleen maar in de kast staan. Wij maken voor u een compact systeem waar in staat wat nodig is en waarmee u daadwerkelijk grip krijgt op de externe veiligheid in uw bedrijf. Wanneer u zoveel gevaarlijke stoffen opslaat dat uw bedrijf onder de Brzo valt, dan zijn een aantal zaken verplicht volgens de wet. U heeft een veiligheidsbeheerssyteem nodig en in sommige gevallen een veiligheidsrapport.

Wij ondersteunen u graag bij het opzetten van een systeem dat niet alleen aan de wettelijke eisen voldoet, maar waar u ook daadwerkelijk mee kunt werken. Op die manier is veiligheid niet alleen een verplichting, maar biedt het beheerssysteem ook echt meerwaarde aan uw bedrijf. 

Naast opzetten van een preventiebeleid en veiligheidsbeheerssysteem en het opstellen van een veiligheidsrapport, kunnen wij u nog op meer manieren ondersteunen.

Interessante links

Veiligheid gaat verder dan regelgeving  |
Risicobewustzijn | Risicoanalyse |
Risico-inventarisatie & evaluatie | Incidentenanalyse |
Gevaarlijke stoffen (PGS) | Bedrijfsnoodplan |
Noodverlichting

Diensten | Referenties | Academy | Over ons | Nieuwsbrief

 

Heeft u vragen of wilt u meer weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op

Ga omhoog

Risicobewustzijn

Veiligheid draait om meer dan alleen regels, het gaat vooral om doen! Risicobewustheid houdt in dat u bij de dagelijkse gang van zaken oog hebt voor risico’s. Maar niet alleen u moet dat hebben, maar alle medewerkers. Korte klappen zijn niet altijd veilig en dat iets al jaren op een bepaalde manier gedaan wordt, is helaas geen garantie op veiligheid. Ingesleten gewoontes kunnen lastig te veranderen zijn. Wij helpen u met in-house trainingen om alle medewerkers een spiegel voor te houden en het belang van risicobewustzijn onder de aandacht te brengen.

Interessante links

Veiligheid gaat verder dan regelgeving  |
Risicobewustzijn | Risicoanalyse |
Risico-inventarisatie & evaluatie | Incidentenanalyse |
Gevaarlijke stoffen (PGS) | Bedrijfsnoodplan |
Noodverlichting

Diensten | Referenties | Academy | Over ons | Nieuwsbrief

 

Heeft u vragen of wilt u meer weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op

Ga omhoog

Risicoanalyse

Heeft u plannen, en wilt u weten wat voor risico’s u daarbij loopt? Een risicoanalyse kan uitkomst bieden. Hierin inventariseren wij de verschillende risico’s die bij uw plan horen en beoordelen met u hoe groot deze risico’s zijn. Hierdoor wordt uw plan veel robuuster. Zie ook Risico-inventarisatie en –evaluatie.

Ga omhoog

Risico-inventarisatie & evaluatie

Een risico-inventarisatie en –evaluatie is niet alleen van toepassing op arboveiligheid, maar ook op externe veiligheid. Het is een verplicht onderdeel van een veiligheidsbeheersysteem. Uiteraard kan een RI&E ook worden gedaan op andere aspecten van uw bedrijfsvoering zoals kwaliteit, milieu, ICT, financiën, HR, etc. Een goed uitgevoerde risicoinvenarisatie en -evaluatie vormt een prima basis voor uw bedrijfsbeleid en bedrijfscontinuïteit. Afhankelijk van uw wensen kunnen wij verschillende inventarisatiemethodieken toegepassen, zoals Vlinderdas, HAZOP, Fine & Kinney en foutenboom.

Interessante links

Veiligheid gaat verder dan regelgeving  |
Risicobewustzijn | Risicoanalyse |
Risico-inventarisatie & evaluatie | Incidentenanalyse |
Gevaarlijke stoffen (PGS) | Bedrijfsnoodplan |
Noodverlichting

Diensten | Referenties | Academy | Over ons | Nieuwsbrief

 

Heeft u vragen of wilt u meer weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op

Ga omhoog

Incidentenanalyse

Ondanks alle genomen veiligheidsmaatregelen kan een incident toch optreden. Het is dan van belang te achterhalen hoe het incident heeft kunnen ontstaan, om zo herhaling te voorkomen. Wij analyseren incidenten met behulp van de Tripod Beta methode. Op neutrale wijze achterhalen wij de oorzaak, en ook de oorzaken daarachter. Daarvan kan de organisatie leren en veiliger worden. Als er een ernstig incident is gebeurd, kunnen verzekeringsmaatschappijen en advocaten de complexiteit verhogen. Van bijna-incidenten kan mogelijk zelfs nog meer geleerd worden.

Interessante links

Veiligheid gaat verder dan regelgeving  |
Risicobewustzijn | Risicoanalyse |
Risico-inventarisatie & evaluatie | Incidentenanalyse |
Gevaarlijke stoffen (PGS) | Bedrijfsnoodplan |
Noodverlichting

Diensten | Referenties | Academy | Over ons | Nieuwsbrief

 

Heeft u vragen of wilt u meer weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op

Ga omhoog

Gevaarlijke stoffen (PGS)

Of het nu gaat om opslag in tanks, jerrycans, gasflessen of in bulk, binnen of buiten, de opslag van gevaarlijke stoffen moet voldoen aan de eisen van de PGS. Wij beoordelen uw bestaande opslagvoorzieningen aan de hand van de richtlijnen en bepalen of deze aan de eisen voldoen, of sprake is van gelijkwaardigheid en welke aanvullende acties ondernomen moeten worden. Bij nieuwe opslagen adviseren wij u over veiligheidsafstanden en overige brandveiligheidseisen.

Interessante links

Veiligheid gaat verder dan regelgeving  |
Risicobewustzijn | Risicoanalyse |
Risico-inventarisatie & evaluatie | Incidentenanalyse |
Gevaarlijke stoffen (PGS) | Bedrijfsnoodplan |
Noodverlichting

Diensten | Referenties | Academy | Over ons | Nieuwsbrief

 

Heeft u vragen of wilt u meer weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op

Ga omhoog

Bedrijfsnoodplan

Uw bedrijf beschikt uiteraard over een bedrijfsnoodplan, maar wilt u weten of dit nog actueel is? Of de oefeningen relevant zijn? Of het plan compleet is? Op basis van een risico-inventarisatie beoordelen wij dit voor u en indien nodig zorgen wij er voor dat uw bedrijfsnoodplan weer up-to-date is.

Interessante links

Veiligheid gaat verder dan regelgeving  |
Risicobewustzijn | Risicoanalyse |
Risico-inventarisatie & evaluatie | Incidentenanalyse |
Gevaarlijke stoffen (PGS) | Bedrijfsnoodplan |
Noodverlichting

Diensten | Referenties | Academy | Over ons | Nieuwsbrief

 

Heeft u vragen of wilt u meer weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op

Ga omhoog

Noodverlichting

Het bouwbesluit vereist sinds 2015 voor noodverlichting een gecertificeerd verlichtingsplan. Onze adviseurs hebben de opleiding hiervoor gedaan en kunnen dit plan voor u opstellen.

 

Adviesbureau veiligheid nodig?

Bent u op zoek naar een adviesbureau veiligheid om u te ondersteunen of werk uit handen te nemen? Dan bent u bij Kuiper & Burger aan het juiste adres. Wij helpen u graag met al uw vragen op het gebied van veiligheid. Wij helpen u bij het opzetten van systemen, het aanvragen van vergunning, het opstellen van een veiligheidsrapport, risico inventarisatie & evaluatie, incidentanalyse en meer. Dus heeft u een uitdaging voor ons? Graag! Wij houden er van om uitgedaagd te worden. U kunt eenvoudig contact met ons opnemen via de contactpagina, telefonisch via 085-0442600 of door een mail te sturen naar info@kuiperburger.nl.    

Interessante links

Veiligheid gaat verder dan regelgeving  |
Risicobewustzijn | Risicoanalyse |
Risico-inventarisatie & evaluatie | Incidentenanalyse |
Gevaarlijke stoffen (PGS) | Bedrijfsnoodplan |
Noodverlichting

Diensten | Referenties | Academy | Over ons | Nieuwsbrief

 

Heeft u vragen of wilt u meer weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op