Ga omhoog

Bijhouden wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving verandert voortdurend en het bijhouden van al die veranderingen is lastig en tijdrovend. Toch is het noodzakelijk om op de hoogte te blijven van wijzigingen in de regelgeving waar uw bedrijf aan moet voldoen. Voor diverse managementsystemen is het bijhouden van wet- en regelgeving zelfs verplicht. Kuiper & Burger neemt u deze klus uit handen. Samen met u nemen we uw bedrijfsprocessen en uw vergunning(en) door. Aan de hand hiervan stellen we een lijst op met die wet- en regelgeving die voor uw bedrijf relevant is. Hiermee gaan we aan de slag. Wij verzamelen alle informatie over de wijzigingen in wetten, normen en richtlijnen waar u mee te maken heeft. Hiervan maken we een overzicht met bronvermelding en een korte toelichting. Dit overzicht wordt u periodiek per mail toegezonden. Het overzicht bevat een beknopte toelichting en indien gewenst maken we voor u daarbij een inschatting of de wijziging voor uw specifieke situatie relevant is en wat de gevolgen van deze wijzigingen zijn voor uw bedrijfsvoering.  Bovengenoemde manier van werken voeren wij reeds voor uiteenlopende bedrijven uit. Deze is vastgelegd in een procedure in ons kwaliteitssysteem, dat gecertificeerd is volgens ISO 9001-2015. U kunt in uw eigen kwaliteits- of milieuzorgsysteem verwijzen naar Kuiper & Burger. Hiermee voldoet u aan de eis voor een ISO14001-certificering dat u door middel van systematische monitoring bijhoudt of u voldoet aan de eisen uit wet- en regelgeving.

Ga omhoog

Compliance Wet & Regelgeving

De wet- en regelgeving is volop in beweging. Weet u aan welke regels u precies moet voldoen? En of uw bedrijf daar ook echt aan voldoet?

Wij stellen voor u een overzicht op van alle regels en voorschriften waar uw bedrijf mee te maken heeft uit uw vergunningen en rechtstreeks werkende wetten en richtlijnen. Vervolgens controleren wij op locatie door inspecties en interviews of aan deze eisen wordt voldaan. Zo weet u weer precies waar u staat.

 

Hulp nodig op het gebied van wet- en regelgeving?

Heeft u hulp, begeleiding of ondersteuning nodig op het gebied van wet- en regelgeving? Kuiper & Burger neemt het bijhouden van wet- en regelgeving uit handen. Op dit moment hebben wij diverse opdrachtgevers waarvoor wij de bedrijfsprocessen en de wet- en regelgeving hiervoor bijhouden. Met periodieke mails houden wij u op de hoogte van de gewijzigde normen, regels, wetten of richtlijnen. U bespaart een hoop tijd door dit aan ons uit te besteden. Wilt u ook ontzorgt worden? Of wilt u graag meer informatie over onze dienstverlening? Neem dan contact met ons op. Dit kunt u eenvoudig doen door te bellen naar 085-0442600, te mailen naar info@kuiperburger.nl of vul het contactformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. 

Ga omhoog

Wolters Kluwer

Kuiper & Burger schrijft ook publicaties voor Wolters Kluwer. Wolters Kluwer biedt actuele informatie aan allerlei verschillende professionals (technisch, juridisch, fiscaal) om hen in staat te stellen efficiënt te werken. Zo heeft Wolters Kluwer ook de Omgevingsvergunning in de Praktijk opgezet. Dit is een online module waarin alle relevante informatie ten aanzien van milieuvergunningen opgenomen is. Deze module bevat erg veel inhoudelijke informatie. Om het zoeken te vereenvoudigen is een splitsing gemaakt in Inrichtingen, Activiteiten en Installaties. Voor alle onderdelen zijn procesbeschrijvingen opgesteld, de milieuaspecten benoemd evenals de bijbehorende voorschriften en samenvattingen van technische normen en richtlijnen opgesteld. Kuiper & Burger heeft voor de Omgevingsvergunning in de praktijk in 2015 verschillende hoofdstukken geschreven, waaronder bijvoorbeeld de hoofdstukken ‘Afvalverbrandingsinstallaties’, ‘BAT’ en ‘Milieueffectrapportage’. Wanneer wet- en regelgeving wijzigt of er nieuwe technieken beschikbaar zijn, wordt dit verwerkt in deze hoofdstukken om ze zo actueel mogelijk te houden.