)
Ga omhoog

Nieuwsbrief

Op 1 juli 2022 wordt de Omgevingswet naar verwachting ingevoerd. De inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft grote gevolgen voor de regelgeving omtrent ‘milieubelastende activiteiten’. Daarmee heeft dat ook gevolgen voor regelgeving rondom een Brzo-inrichting, bijvoorbeeld de milieubelastende activiteit; opslag van grote hoeveelheden van gevaarlijke stoffen.

Een huidige Brzo-inrichting is een inrichting die valt onder de Brzo 2015 (Besluit risico’s zware ongevallen) regelgeving, wat de omzetting van de Europese Seveso III richtlijn is. Onder de Omgevingswet wordt niet meer gesproken van Brzo–inrichtingen maar van Seveso-inrichtingen.

In de kennissessie Brzo en Omgevingswet  die op 9 december 2021 wordt georganiseerd, behandelen we o.a. de volgende vragen:

  • Hoe wordt het Brzo opgenomen in het nieuwe stelsel?
  • Wat blijft hetzelfde en wat komt erbij?
  • Blijven inhoudelijke verplichtingen (bijv. VBS, VR of intern noodplan) voor Seveso-inrichtingen bestaan?
  • Waar worden de informatiedocumenten over beste beschikbare technieken in het nieuwe stelsel aangewezen?

Aan het begin van de kennissessie wordt een korte introductie van de Omgevingswet gegeven. Er wordt ingegaan op de gevolgen voor Brzo-inrichtingen en hoe het Brzo is ondergebracht in het nieuwe Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), het nieuwe Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) en het omgevingsbesluit (OB). Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk worden concrete situaties behandeld. In de kennissessie wordt ook aandacht besteed aan ‘Externe Veiligheid’ in het Omgevingsplan.
 

Klik hier om u in te schrijven


Wanneer:                    9 december 2021
Tijd:                             Van 14:30 tot 16:30
Waar:                          Jan van Beaumontstraat 1 te Gouda
Kosten:                       € 99.-
Groepsgrootte:           Max 8 personenWij kunnen deze masterclass ook als en incompany-training geven. Neem bij interesse contact op met mevrouw Åsa Norrthon, A.Norrthon@kuiperburger.nl, mevrouw Bozena Aeijelts Averink, B.Aeijeltsaverink@kuiperburger.nl of telefonisch via 085 044 26 00.

Wij hopen u 9 december 2021 te mogen verwelkomen.